ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Mławie
reprezentowana przez proboszcza ks. Kanonika Sławomira Kowalskiego


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Aneta Monika Chmielewska


NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków

Grupa I

Ewelina Olszewska

Anna Tuchcińska

Grupa II

Elżbieta Wtulich

Marta Pikus

Grupa III

Grażyna Majewska

Aneta Burakowska

ASYSTENT NAUCZYCIELA

Sylwia Skowyrska

NAUCZYCIEL LOGOPEDA

Aneta Chmielewska

 

 


NAUCZYCIEL RELIGII

 Joanna Borcz


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

 Anita Forczewska

PRACOWNICY OBSŁUGI

 Aleksandra Szczepańska
 Anna Szerszyńska 
Aneta Powirska