Przedszkolny zestaw programów w Publicznym Przedszkolu Dzieciątka Jezus 
                  Parafii Świętej Rodziny w Mławie na rok szkolny 2020/2021

 

Nr

programu

Nazwa programu Autorzy Wydawnictwo Grupa Imię i nazwisko nauczyciela
1/2020 „Wokół przedszkola” Odkrywam siebie – Złota Kolekcja, poziom BB+ Małgorzata Kwaśniewska
Joanna Lendzion
Wiesława Żaba-Żabińska
MAC I  Ewelina Olszewska Anna Tuchcińska
2/2020 „Wokół przedszkola” Odkrywam siebie – Złota Kolekcja, poziom BB+ Wioletta Majewska, Renata Paździo
Wiesława Żaba-Żabińska
MAC II

Elżbieta Wtulich Marta Pikus

3/2020 „Wokół przedszkola” Odkrywam siebie – Złota Kolekcja, poziom BB+  Małgorzata Kwaśniewska
Joanna Lendzion
Wiesława Żaba-Żabińska 
 MAC  III Ewelina Olszewska
Grażyna Olszewska 
  4/2020 Kochani przez Boga     Wydawnictwo Katechetyczne  I,II,III   Joanna Borcz 
  5/2020  Dobre maniery od wczesnego dzieciństwa Elżbieta Wtulich
Aneta Chmielewska 
Program własny  I,II Elżbieta Wtulich
Aneta Chmielewska
6/2020   „Wielki teatr małych serc” Elżbieta Wtulich  Innowacja pedagogiczna   II Elżbieta Wtulich
  7/2020  Muzyczna przygoda przedszkolaka. Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batti Strauss  Ewelina Olszewska  Innowacja pedagogiczna I  Ewelina Olszewska
 8/2020  Program
preorientacji
zawodowej 
 Zespół
nauczycieli
wychowania
przedszkolnego
Program
własny 
 I,II,III Wszyscy
nauczyciele
 9/2020  „Strażnicy
zdrowego stylu
życia” 
Grażyna
Majewska 
Program
własny  
 I,II,III  Wszyscy
nauczyciele 
 10/2020   „Od obrazka
do słowa”
Aneta
Chmielewska
Program
własny  
 I,II,III   III Aneta
Chmielewska