Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu „Dzieciątka Jezus”
Parafii Świętej Rodziny na rok 2019/2020

 

 

6.30 – 8.30

Przychodzenie dzieci, zabawy według zainteresowań, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

8.30 – 9.00

Przygotowanie dzieci do śniadania, zabiegi higieniczne, modlitwa przed posiłkiem, śniadanie – czynności doskonalące samodzielne spożywanie posiłku.

9.00 – 11.30

Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o nową podstawę programową, zajęcia religii, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia specjalistyczne.

11.30 – 12.00

Zabiegi higieniczne, modlitwa przed posiłkiem, obiad.

12.00 – 14.00

Odpoczynek poobiedni grupa młodsza (3-latki) – leżakowanie, grupy starsze – relaks, zabawy integracyjne, bajkoterapia, zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne.

14.00 – 14.15

Zabiegi higieniczne, modlitwa przed posiłkiem, podwieczorek.

14.15 – 16.30

Zabawy ruchowe (także na świeżym powietrzu), aktywność dzieci w zakresie organizacji swojego życia, zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne (również na powietrzu).