Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rekrutacja
do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus
Parafii Świętej Rodziny w Mławie na rok szkolny2020/2021
rozpoczyna się od 16 marca 2020 roku.

Od 16 marca do 27 marca 2020 roku w siedzibie przedszkola przyjmowane będą wypełnione Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Lista dzieci przyjętych do przedszkola wywieszona będzie
w siedzibie placówki dnia 03 kwietnia 2020r.

 

Karta zgłoszenia do przedszkola

Zarządzenie ks.Proboszcza

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności