Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.

Zajęcia dodatkowe realizowane w Publicznym Przedszkolu
 Dzieciątka Jezus parafii Świętej Rodziny
w Mławie w roku szkolnym 2020/2021


ZAJĘCIA

PROWADZĄCY

GRUPA

JĘZYK ANGIELSKI

Alicja Karwińska

I II III

LOGOPEDIA

Aneta Chmielewska

I II III

RELIGIA

Joanna Borcz

I II III

ZAJĘCIA RUCHOWE

Nazar Litun

I II III

SENSOPLASTYKA

Marta Pikus

II III

ZRÓB TO SAM

Grażyna Majewska

III

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Aneta Burakowska

III

„Muzyczna przygoda przedszkolaka. Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” – innowacja pedagogiczna

Ewelina Olszewska

I

„Bajki wyciszajki z elementami muzykoterapii” – innowacja pedagogiczna

Elżbieta Wtulich

II

„Wielki teatr małych serc” – innowacja pedagogiczna

Elżbieta Wtulich

II

„Od obrazka do słowa” – program autorski

Aneta Chmielewska

I II III

„Strażnicy zdrowego stylu życia” – program autorski

Grażyna Majewska

I II III

Czego mały Jaś się nie nauczy, tego duży Jan nie będzie umiał” – dobre maniery od wczesnego dzieciństwa” – program autorski

Elżbieta Wtulich
Aneta Chmielewska

I II III

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt

 

"Gra w Kolory"

Marta Pikus

 

 

Anna Tuchcińska

 

II

 

 

I