Gramy zmysłami

Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Dotknij, poczuj, zobacz

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ”. Wykonując eksperymenty i doświadczenia  dzieci rozwijają naturalną potrzebę poznawania świata oraz kształtowania sprawności motorycznej. Poznają nowe pojęcia i szybciej je zapamiętują. Łączą przyczynę ze skutkiem,  rozbudzają wyobraźnię, wzrasta ich chęć do dalszej pracy. Zaproponowane …

„Czyste powietrze wokół nas”

Celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Mamo, tato wolę wodę

Celem projektu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.  W ramach programu tworzone są eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze,  angażujące dzieci do wspólnej nauki poprzez …

Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy

Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań, prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą, popularyzować …