adaptacja

Dni adaptacyjne 2020

W dniach 27-28 sierpnia 2020r. odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3, 4 i 5 letnich, które po raz pierwszy rozpoczynają swoją przygodę w naszym przedszkolu. Dzieci przybyły do przedszkola wspólnie z rodzicami. Zajęcia adaptacyjne miały na celu ułatwienie dzieciom bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznały pomieszczenia w przedszkolu, nauczycielki i rówieśników. Uczestniczyły w zabawach integracyjnych oraz bawiły się w kącikach zainteresowań. Na każdego przedszkolaka czekał słodki poczęstunek. Podczas spotkania rodzice otrzymali wskazówki i rady, które pomogą dziecku w adaptacji.

Ewelina Olszewska