Mamo, tato wolę wodę

Celem projektu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.  W ramach programu tworzone są eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze,  angażujące dzieci do wspólnej nauki poprzez zabawę.