„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie bierze udział w Międzynarodowym Projekcie ,,Piękna nasza Polska cała”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe będą też okazją  do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.

Na przełomie października i listopada odbyły się w naszym Przedszkolu aż trzy konkursy! Wszystkie zorganizowane zostały w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. ,, Piękna nasza Polska cała”, w którym czynnie bierzemy udział  od początku roku szkolnego . Grupa ,,Biedronki” z wielkim powodzeniem zebrała 11 prac wykonanych na temat ,, Herb i flaga naszego miasta”, ,, Pszczółki” natomiast otrzymały 9 prac z ,, Kodeksu Patrioty” a w ,, Sówkach” 7 osób zainteresowało się tematem ,, Moja miejscowość w wierszu i w piosence”.
Celem konkursów było min.: wzbudzanie u dzieci postawy patriotycznej oraz szacunku do symboli narodowych, ale i symboli naszego miasta – Mławy, przybliżenie dzieciom walorów ziemi ojczystej, naszej ,, Małej Ojczyzny”, jej bogatej historii, tradycji i kultury, propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej oraz literackiej, kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej Dzieci oraz ich Rodzin.
Wszystkie prace były wyjątkowe i widać było nie tylko sporo wysiłku włożonego w ich wykonanie, ale również mnóstwo pozytywnych uczuć oraz rodzinnej miłości.
Wszystkie prace okazały się zwycięskie, oczywiście Dzieci dostały nagrody.
Dziękujemy naszym podopiecznym oraz ich rodzinom za wspaniałą współpracę i zaangażowanie. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Grażyna Majewska

Biedronki "PNPC"

Sówki "PNPC"

Drzewo i kapsuła