ojczyzna

Moja ojczyzna

W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też zaprosiliśmy nasze Dzieciaki i ich Rodziny do udziału w konkursie plastycznym, pt. „ Moja Ojczyzna ukochana”, którego celem było:

  • Zaangażowanie Rodziców do współpracy przy kształtowaniu u Dzieci poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, a także uwrażliwiania ich na piękno naszej Ojczyzny.
  • Zachęcanie, pobudzanie do podejmowania rodzinnych rozmów o ważnych i pięknych miejscach w Polsce, tradycjach, zwyczajach i symbolach narodowych oraz wspólnego wykonania pracy plastycznej na ten temat.
  • Rozwijanie wyobraźni dzieci i ich kreatywności, poprzez współudział w wykonywaniu prac plastycznych.

Do organizatorów wpłynęło 15 prac konkursowych, z których każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Uczestnicy konkursu  (zarówno Dzieci, jak i ich Rodziny ) otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych przedszkolnych konkursach.

Elżbieta Wtulich
Marta Pikus