Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie
na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Mazowieckiego w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ – Priorytet 3 otrzymało dofinansowanie na zakup nowych, ciekawych wydawnictw książkowych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w kwocie 3.000,00zł.  Warunkiem udziału w programie było zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Nasze Przedszkole ma czas na zrealizowanie wszystkich założeń Programu do dnia 31 grudnia 2024r.

W ramach planowanych przez przedszkole działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa w 2024r. wśród dzieci i rodziców zaplanowano między innymi:

  • „20 minut z książką” codzienne czytanie dzieciom we wszystkich grupach literatury dziecięcej przez nauczycieli;
  • Zorganizowanie obchodów Dnia Książki;
  • Organizacja spotkań z zaproszonymi gośćmi – rodzice, starsze rodzeństwo, starsi wychowankowie naszego przedszkola uczęszczający do szkół i będący w klasach 1-3, którzy będą czytać dzieciom książki na terenie placówki;
  • Organizowanie konkursów w których nagrodami będą książki;
  • Stworzenie kącików czytelniczych we wszystkich grupach;
  • Zorganizowanie wystawy oraz albumu rysunków dzieci z przeczytanych bajek;
  • Organizacja wycieczek do księgarni oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
  • Zakupu książek, nowości wydawniczych.
Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.1.Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w zł.Całkowity koszt realizacji zadania w zł.
3 000,00 zł.750,00 zł.3 750,00 zł