PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

W naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla Biedronek, 14.12.2021 dzieci stały się oficjalnie przedszkolakami.
Ceremonia rozpoczęła się od niedługiej części artystycznej, w której dzieci prezentowały swoje umiejętności. Każdy powiedział wierszyk oraz zatańczyły dając tym samym dowód, jak dużo już potrafi. Po części artystycznej, dzieci złożyły przysięgę w której miedzy innymi przyrzekali: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani oraz pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz prezenty.