Podsumowanie Projektu Piękna Nasza Polska Cała

W terminie od 25 września 2021r. do 25 czerwca 2022r. Publiczne Przedszkole ,, Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie brało udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt. ,, Piękna Nasza Polska Cała”. Głównymi założeniami i najważniejszymi celami  projektu było…rozkochanie w naszej Ojczyźnie dzieci i młodzieży. kształtowanie u nich postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski. Cała społeczność naszego Przedszkola aktywnie włączyła się w realizację projektu. Wspólnie wykonaliśmy 22 zadania z  zaproponowanej przez autorkę projektu – Ludmiłę Fabiszewską – ,,Bazy Pomysłów i Inspiracji”. Przy  realizacji wybranych zadań pomagali nam także rodzice. Finalizacja powyższych zadań oraz ich różnorodność pozwoliła dzieciom na usystematyzowanie wiedzy o Polsce oraz poznanie tradycji i historii o własnym miejscu zamieszkania. Dzięki podjętym działaniom w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy Certyfikat udziału w projekcie z czego jesteśmy bardzo dumni.
Zadania:
1) Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.
2) „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub patriotycznej.
3) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada lub Święta Konstytucji 3 Maja.
4) „Zielona Niepodległa” – zasadzenie drzewa.
5) Piosenka projektowa „Piękna Nasza Polska Cała” – zapoznanie się, osłuchanie lub wykonanie.
6) „Kodeks Patrioty” – praca plastyczna zespołowa lub grupowa.
7) „Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba jako symbolu polskiej gościnności i życzliwości.
8) „Moja miejscowość w wierszu i w piosence” – ułożenie piosenki lub wiersza o swojej miejscowości.
9) „Herb i flaga naszego miasta” – praca plastyczna.
10) „Otuleni” – zainicjowanie pomocy, wsparcia potrzebującym z okolicy.
11) „A ja kocham moje miasto” – narysowanie największej laurki dla miasta.
12) „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka.
13) „Kapsuła czasu” – napisanie listu do przyszłych pokoleń.
14) „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie miejsc pamięci.
15) „Szła kolęda w noc grudniową” – zorganizowanie wspólnego kolędowania.
16) „My – polscy sportowcy” – zawody sportowe według własnego scenariusza.
17) „Chodź, pomaluj mój świat” – plener malarski.
18) „Zima i latem podróżuję z tatą – warsztaty z ojcami” – wykonanie eko-pojazdu z recyklingu
19) Zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni Polskich – czytanie.
20) Kącik Książki Patriotycznej – zorganizowanie kącika z książkami.
21) „Jesteśmy Polką i Polakiem” – wykonanie fotobudki.
22) Zabranie na pokład Pięknego Projektu – uśmiechu, życzliwości, zrozumienia

Koordynator Projektu – Grażyna Majewska