Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rekrutacja do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 08.02.2021r.

W roku 2021/2022 prowadzona jest również rekrutacja dla dzieci 6-letnich do oddziału „0”.

Ze względu na obostrzenia sanitarne informujemy, że wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony przedszkolnej www.przedszkolerodziny.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy wrzucać w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola w dniach 08.02.2021r. – 28.02.2021r. w godzinach 9:00-15:30.

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów i załączników.Rodzice dzieci przyjętych / nieprzyjętych do przedszkola zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 15.03.2021r