Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż rekrutacja do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie
na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 11 kwietnia 2022r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony przedszkola www.przedszkolerodziny.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy wrzucać w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola
w dniach 11.04.2022r. – 29.04.2022r.
w godzinach od 900 – 1500

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów i załączników.

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 06.05.2022r.do godz.12:00

Rodzice Dzieci przyjętych/nieprzyjętych do przedszkola zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 12.05.2022r.do godz.12:00