Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż rekrutacja do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie
na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 30 stycznia 2023r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony przedszkola www.przedszkolerodziny.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy wrzucać w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola
w dniach 30.01.2023r. – 10.02.2023r.
w godzinach od 900 – 1500

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów i załączników.

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 15.02.2023r.do godz.12:00

Rodzice Dzieci przyjętych/nieprzyjętych do przedszkola zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 22.02.2023r.do godz.12:00