Rozstrzygnięcie konkursu ,, Ulubiona postać z wierszy Jana Brzechwy

2 marca został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – techniczny ,, Ulubiona postać z wierszy Jana Brzechwy”.  Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na sztukę teatralną, popularyzacja wierszy Jana Brzechwy, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności. W konkursie wzięło udział 20 dzieci. Podczas oceniania brano pod uwagę pomysłowość, estetykę pracy, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy. Wybór był bardzo trudny i dlatego postanowiłyśmy wyróżnić 17 prac. Wszystkie dzieci dostały dyplomy i nagrody. Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnych.

Grażyna Majewska