ŚWIATOWY DZIEŃ SPORTU

Tego dnia do przedszkola wszystkie dzieci i ich wychowawczynie  przyszły do przedszkola w strojach sportowych. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, rozwijania zainteresowań sportowych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.
Tego dnia dzieci były zapraszane do ruchowych zabaw sensorycznych stymulujących zmysły, odbywały się gry sportowe, zabawy sportowe przy muzyce. Wychowankowie musieli wykazać się zwinnością, skocznością oraz celnością w czasie pokonywania torów przeszkód. Każde dziecko znalazło tego dnia coś miłego, atrakcyjnego, ekscytującego dla siebie. Jednocześnie wychowankowie poprzez udział w tych różnorodnych zadaniach kształtowali świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni, szybkość, gibkość oraz pomysłowość, a każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. 
Dzień pełen emocji zakończył się niespodzianką.

Biedronki

Pszczółki