Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus

Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus to miejsce przedłożenia życia rodzinnego z kanonem wartości chrześcijańskich.