Zajęcia teatralne

Zabawy teatralne odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju małego dziecka. Wspierają rozwój intelektualny, pomagają w kształtowaniu charakteru i osobowości, wpływają pozytywnie na rozładowanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań.  Bogactwo teatru, który łączy w sobie tak wiele dziedzin twórczości artystycznej (literaturę, muzykę, taniec, ruch sceniczny, plastykę) wpływa nie tylko na wszechstronny rozwój przedszkolaka, ale również pomaga kształtować jego inteligencję emocjonalną. Zabawy teatralne mogą być tłem do nauki w każdej niemal dziedzinie: ćwiczenia wymowy, edukacji społeczno-moralnej, przyrodniczej, pracy z emocjami, a nawet edukacji matematycznej, czy w zakresie pisania i czytania.

Pogłębiając tematykę wpływu zabaw teatralnych na rozwój dziecka, nie sposób było oprzeć się myśli, aby nie zastosować ich w pracy z naszymi podopiecznymi w przedszkolu. Tak właśnie zrodził się pomysł na powstanie i wdrożenie innowacji „Wielki teatr małych serc”.