„Zerówka” u Żubrów

„Zerówka” była dziś z wizytą w Pokazowej Zagrodzie Żubrów Nadleśnictwa Dwukoły. Żubry dały nam się obserwować podczas ich śniadania w paśniku. Dziękujemy serdecznie Leśnikom za ogrom przekazanych ciekawych informacji