przedszkole

Przedszkole Dzieciątka Jezus rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku, a jego organem założycielskim i prowadzącym jest Parafia Świętej Rodziny w Mławie. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.

To piękne dzieło powstało dzięki niezwykłej sile wiary, wytrwałości, a także ogromnej odwadze, determinacji  i wielkiemu zaangażowaniu proboszcza Parafii Świętej Rodziny – księdza Sławomira Kowalskiego, który  wraz z dyrekcją przedszkola – Panią Anetą Chmielewską, sprawuje bezpośrednią opiekę nad całością , dokłada wszelkich starań by placówka prezentowała  wysoki poziom pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej, czuwając jednocześnie nad organizacją pracy przedszkola – przy ścisłej współpracy
z Rodzicami.

18 września 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie oraz poświęcenie budynku przedszkola. Od tego momentu progi naszej placówki przekraczają Dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie, którym z całego serca staramy się zapewniać opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze wzajemnej miłości, akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa.

Cennym drogowskazem w codziennej pracy z Dziećmi  jest dla nas personalistyczna koncepcja wychowania Świętego Jana Pawła II, zgodnie z którą

Człowiek, jako osoba jest podmiotem i celem wychowania

a więc jest jednostką jedyną i niepowtarzalną, którą należy traktować z szacunkiem i godnością, i do której należy podchodzić indywidualnie, biorąc pod uwagę jej potrzeby i możliwości. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym przedszkolu wychowankowie tak właśnie się czuli. 

Przedszkole Dzieciątka Jezus jest placówką katolicką, wyróżniającą się spośród innych placówek ramowym rozkładem dnia,  w którym niezwykle ważną część stanowi czas na wspólną modlitwę, naukę o Bogu, a także zabawy muzyczne, ruchowe, naśladowcze przy  piosenkach religijnych.

Raz w miesiącu – w każdą pierwszą niedzielę – dla Społeczności przedszkolnej odbywają się Msze Święte w Kościele przy Parafii Świętej Rodziny w Mławie, na które bardzo gorąco zapraszamy.

Wychowanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotyzmu  jest dla nas priorytetem, a podejmowane działania opierają się na wprowadzaniu Małego Człowieka w świat podstawowych i najważniejszych wartości, do których należą: miłość do Boga i ojczyzny, szacunek dla drugiego   człowieka, dobro, prawda i odpowiedzialność.  Temu trudnemu, wymagającemu, ale jakże pięknemu i owocnemu zadaniu starają się sprostać każdego dnia nauczyciele oraz osoby bezpośrednio pracujące z Dzieciakami w Przedszkolu Dzieciątka Jezus.

Organizacja Pracy Przedszkola

Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus w Mławie jest placówką 4 – oddziałową zapewniającą opiekę, wychowanie i nauczanie Dzieciom 3,4,5,6 letnim, działającą w dni powszednie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 16.30, dla zerówki w godzinach 7.30 – 15.30.

W ciągu dnia dzieci uczestniczą – zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia – w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, lekcjach religii, zajęciach dodatkowych – rozwijających umiejętności Przedszkolaków, a także zabawach muzycznych, ruchowych, naśladowczych, zajęciach grupowych i  indywidualnych organizowanych przez nauczycieli.

Przyjęte do realizacji cele, zadania staramy się osiągać, poprzez wzbogacanie programu wychowania przedszkolnego – zgodnego z podstawą programową – o programy innowacyjne, autorskie, organizowanie uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, udział w konkursach poza przedszkolem, organizowanie wycieczek krajoznawczych, integracyjnych, wyjść, spacerów tematycznych.

Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.

Kącik kuchenny

W ciągu dnia przedszkole zapewnia Dzieciom 4 posiłki:

  • I śniadanie,
  • II śniadanie,
  • obiad,
  • podwieczorek.

Wszystkie posiłki przyrządzane są w naszej własnej przedszkolnej kuchni. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne jest dla Państwa bezpieczeństwo i najwyższa jakość przygotowywanych potraw. Panie kucharki dbają, aby były one smaczne, różnorodne (świeże owoce, warzywa, zioła, własne wypieki oraz przetwory), a przede wszystkim zdrowe, świeże i dostosowane do potrzeb naszych Przedszkolaków.

W naszym przedszkolu wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Kuchnia wyposażona jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt gastronomiczny.