Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Rada Rodziców ułatwia współpracę ze wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.


Prezydium Rady Rodziców Rok 2022/2023

Emilia Gadomska – Przewodnicząca
Ewelina Merchel – Wiceprzewodnicząca 
Katarzyna Wróblewska – Sekretarz 
Milena Tańska – Skarbnik
Alicja Choroś – Z-ca skarbnika

Komisja Rewizyjna

Magdalena Gadomska
Anna Skomra


Rada Rodziców w grupach rok 2022/2023

Grupa I „BIEDRONKI”

 • Magdalena Teodorczak 
 • Justyna Ciesielska
 • Katarzyna Wróblewska

Grupa II „PSZCZÓŁKI”

 • Milena Tańska
 • Alicja Choroś 
 • Magdalena Gadomska
 • Aneta Tańska

Grupa III „SÓWKI”

 • Emilia Gadomska 
 • Anna Skomra
 • Martyna Kwiecińska 

Grupa IV „ZERÓWKA”

 • Renata Bukowska 
 • Katarzyna Nowak
 • Ewelina Merchel 
 • Ilona Krystkiewicz