Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Rada Rodziców ułatwia współpracę ze wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.


Prezydium Rady Rodziców Rok 2023/2024

Pani Emilia Gadomska – Przewodnicząca
Pani Alicja Choroś– Wiceprzewodnicząca 
Pani Katarzyna Wróblewska – Sekretarz 
Pani Milena Tańska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Pani Agata Lipowska
Pani Ewelina Wójcik


Rada Rodziców w grupach rok 2023/2024

Grupa I „BIEDRONKI”

 • Pani Agata Lipowska
 • Pani Ewa Oleszczuk
 • Pani Ewelina Wójcik

Grupa II „PSZCZÓŁKI”

 • Pani Katarzyna Wróblewska
 • Pani Magdalena Teodorczak
 • Pani Weronika Karp
 • Pani Justyna Ciesielska

Grupa III „SÓWKI”

 • Pani Milena Tańska
 • Pani Alicja Choroś
 • Pani Magdalena Gadomska
 • Pani Aneta Tańska

Grupa IV „ZERÓWKA”

 • Pani Emilia Gadomska
 • Pani Martyna Kwiecińska
 • Pani Anna Skomra