Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Rada Rodziców ułatwia współpracę ze wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.


Prezydium Rady Rodziców Rok 2021/2022

Emilia Gadomska – Przewodnicząca
Beata Curyło-Smolińska – Wiceprzewodnicząca 
Alicja Choroś – Sekretarz 
Milena Tańska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Ewelina Merchel
Martyna Kwiecińska


Rada Rodziców w grupach rok 2021/2022

Grupa I „BIEDRONKI”

 • Magdalena Gadomska 
 • Alicja Choroś 
 • Aneta Tańska

Grupa II „PSZCZÓŁKI”

 • Emilia Gadomska 
 • Martyna Kwiecińska 
 • Anna Skomra

Grupa III „SÓWKI”

 • Renata Bukowska 
 • Ewelina Merchel 
 • Milena Tańska

Grupa IV „ZERÓWKA”

 • Jolanta Ławniczak 
 • Anna Olszewska 
 • Beata Smolińska