Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców. Rada Rodziców ułatwia współpracę ze wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.


Prezydium Rady Rodziców Rok 2020/2021

Emilia Gadomska – Przewodnicząca
Monika Majewska  – Wiceprzewodnicząca
Alicja Choroś    – Sekretarz
Milena Tańska   – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 Justyna Licbarska   
 Katarzyna Schmidt


Rada Rodziców w grupach rok 2020/2021

Grupa I

  • Emili Gadomska
  • Alicja Choroś
  • Katarzyna Schmidt

Grupa II

  • Ewelina Merchel
  • Justyna Licbarska
  • Milena Tańska

Grupa III

  • Monika Majewska
  • Jolanta Ławniczak
  • Katarzyna Wróblewska