Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.

Zajęcia dodatkowe realizowane w Publicznym Przedszkolu „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w roku szkolnym 2023/2024


Język angielski

Prowadzący – Sylwia Jaciuk
Grupa I, II, III, IV

Posted in zajecia_dodatkowe | Możliwość komentowania Język angielski została wyłączona

Zajęcia sportowo-ruchowe

Prowadzący – Nazar Litun
Grupa – I, II, III, IV

Posted in zajecia_dodatkowe | Możliwość komentowania Zajęcia sportowo-ruchowe została wyłączona

Warsztaty muzyczne

Prowadzący – Antonina Wiśniewska Wenda
Grupa – I, II, II, IV

Posted in zajecia_dodatkowe | Możliwość komentowania Warsztaty muzyczne została wyłączona

Religia

Prowadzący – Marta Stawińska
Grupa – I, II, III, IV

Posted in zajecia_dodatkowe | Możliwość komentowania Religia została wyłączona

Zajęcia z symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania

Prowadzący – Nauczyciele grup
Grupa – I, II, III, IV

Posted in zajecia_dodatkowe | Możliwość komentowania Zajęcia z symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania została wyłączona

Zajęcia logopedyczne

Prowadzący – Aneta Chmielewska
Grupa – I, II, III, IV

Posted in zajecia_dodatkowe | Możliwość komentowania Zajęcia logopedyczne została wyłączona