Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu „Dzieciątka Jezus”
Parafii Świętej Rodziny na rok 2023/202
4


6.30 – 8.30Przychodzenie dzieci, zabawy według zainteresowań, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.
8.30 – 9.00Przygotowanie dzieci do śniadania, zabiegi higieniczne, modlitwa przed posiłkiem, śniadanie – czynności doskonalące samodzielne spożywanie posiłku.
9.00 – 11.30Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o nową podstawę programową, zajęcia religii, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia specjalistyczne.
11.30 – 12.00Zabiegi higieniczne, modlitwa przed posiłkiem, obiad.
12.00 – 14.00Odpoczynek poobiedni grupa młodsza (3-latki) – leżakowanie, grupy starsze – relaks, zabawy integracyjne, bajkoterapia, zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne.
14.00 – 14.15Zabiegi higieniczne, modlitwa przed posiłkiem, podwieczorek.
14.15 – 16.30Zabawy ruchowe (także na świeżym powietrzu), aktywność dzieci w zakresie organizacji swojego życia, zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne (również na powietrzu).