ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Mławie
reprezentowana przez proboszcza ks. Kanonika Sławomira Kowalskiego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

Aneta Monika Chmielewska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków.

biedronka

Grupa I – Biedroneczki

Ewelina Olszewska
Anna Tuchcińska

pszczoła

Grupa II – Pszczółki

Elżbieta Wtulich
Marta Pikus

sowa

Grupa III – Sówki

Grażyna Majewska
Aneta Burakowska

Asystent NauczycielaSylwia Skowyrska

Nauczyciel LogopedaAneta Chmielewska

Nauczyciel Religii –  Joanna Borcz

Pracownik Administracyjno – BiurowyAnita Forczewska

Pracownicy ObsługiAleksandra Szczepańska, Anna Szerszyńska, Aneta Powirska, Justyna Grzybicka