ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Rodziny w Mławie
reprezentowana przez proboszcza ks. Kanonika Sławomira Kowalskiego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

Aneta Monika Chmielewska

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków.

biedronka

Grupa I – Biedroneczki

Grażyna Majewska Monika Florkowska

pszczoła

Grupa II – Pszczółki

Marta Pikus
Anna Tuchcińska

sowa

Grupa III – Sówki

Elżbieta Wtulich Aneta Burakowska

Grupa IV Zerówka

Karolina Zaród

Asystent NauczycielaSylwia Skowyrska

Nauczyciel LogopedaAneta Chmielewska

Nauczyciel Religii –  Ksiądz Łukasz Chruściel

Pracownik Administracyjno – BiurowyAnita Forczewska

Pracownicy ObsługiAleksandra Szczepańska, Anna Szerszyńska, Aneta Powirska