Szanowni Państwo!
Informujemy, iż rekrutacja do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie
na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 07 lutego 2024r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony przedszkola www.przedszkolerodziny.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy wrzucać w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się w holu przedszkola
w dniach 07.02.2024r. – 21.02.2024r.
w godzinach od 800 – 1500

Prosimy o uważną analizę składanych dokumentów oraz złożenie wymaganych podpisów i załączników.

Rodzice Dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 28.02.2024r.do godz.12:00

Rodzice Dzieci przyjętych/nieprzyjętych do przedszkola zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 06.03.2024r.do godz.12:00