Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż rekrutacja do Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 16 marca 2020 roku.
Od 16 marca do 27 marca 2020 roku w siedzibie przedszkola przyjmowane będą wypełnione Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Lista dzieci przyjętych do przedszkola wywieszona będzie
w siedzibie placówki dnia 03 kwietnia 2020r.