Akcja „SZKOŁA PAMIĘTA”

Nasze „Przedszkole Dzieciątka Jezus” w tym roku wzięło udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła Pamięta”. Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Ku czci bohaterom nasi mali patrioci zapalili znicze na przyparafialnym pomniku Żołnierzy Wyklętych, wykonali przepiękne prace plastyczne, poznali historię naszej Polski z zaznajamiając się z osobami zasłużonymi, a także stworzyliśmy wspólną gazetkę pod hasłem „SZKOŁA PAMIĘTA”.