Informacja

Drodzy Rodzice,
zgodnie z decyzją Rządu przedłużającą zamknięcie przedszkoli,
Przedszkole Dzieciątka Jezus zostaje zamknięte do dnia 18.04.2021r.
Wyjątek stanowi sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych, służb  porządkowych, zatrudnionych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze złożenie wniosku
w sekretariacie przedszkola.

Pozostałe dzieci przechodzą w nauczanie zdalne.