„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają w naszych domach, ozdabiane różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca… właśnie takie piękne kartki wykonane przez przedszkolaków z pomocą najbliższych dotarły  na przedszkolny konkurs świąteczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.
Spośród 31 kartek świątecznych jury musiało wybrać te „najpiękniejsze”. Wybór był niełatwy. Kartki świąteczne wykonywane różnymi technikami, ozdabiane były kolorowym papierem, farbami, kredkami, plasteliną, bibułą, włóczką, koronką, wstążką, a nawet zielonymi  gałązkami. Pomysłowość i ich barwność najlepiej ukażą zdjęcia. Po obradach  Jury postanowiło  wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:
I miejsce w każdej grupie wiekowej:
Grupa 3latków „Biedroneczki”- Miłosz B.
Grupa 4 latków „Pszczółki”- Marysia P.
Grupa 5 latków „Sówki”- Zosia W.
Grupa 6 latków „O”- Natalia Sz.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicy wystawowej korytarza przedszkolnego. Dnia 21.12.2022r. odbyło się wręczenie upominków i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.

Anna Tuchcińska