SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.

Przedszkolaki  z grupy „Sówek” i oddziału „0”  uczestniczyły w realizacji treści zawartych w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, który stanowi pierwsze,  jakże ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci, a którego głównym bohaterem i przewodnikiem jest smok „Dinek” – ulubieniec naszych przedszkolaków. Głównym założeniem programu była ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, a jego podstawowym celem – wykształcenie u naszych podopiecznych świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi.

Ponadto, celem projektu było:
– Nabywanie przez dzieci umiejętności określania różnych źródeł dymu.
– Nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego.
– Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
– Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów.
– Uchronienie dzieci przed „biernym paleniem”.
– Poprawa potencjału zdrowotnego i jakości życia całego społeczeństwa, poprzez podejmowanie różnych działań (zakaz spalania śmieci w piecach, zakładanie katalizatorów w samochodach).
Realizacja programu polegała na przeprowadzeniu wśród dzieci pięciu zajęć warsztatowych, dostosowanych do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb. Ich tematyka brzmiała następująco:

  1. Źródła i rodzaje dymów.
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu papierosowego?

Ponadto dla rodziców został stworzony kącik informacyjny w szatni przedszkola. Bardzo dziękujemy naszym przedszkolakom za zaangażowanie oraz czynny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że zrealizowane przez nas treści programowe przyniosą zamierzone efekty.

Elżbieta Wtulich
Karolina Zaród