Światowy Dzień bez Tytoniu

W odpowiedzi na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie w sprawie wzmożenia działań edukacyjnych w związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu, dokładnie 31 maja m.in. przeprowadziłam pogadankę dla 4,5 i 6 latków na temat zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcenia do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego. Koncentrowaliśmy się wokół konsekwencji uprawy tytoniu dla zdrowia rolników, planety i wszystkich ludzi oraz kryzysu żywnościowego, podążając za hasłem: „Uprawiaj żywność, nie tytoń”. Uprawa tytoniu powoduje zły stan zdrowia rolników i pracowników rolnych oraz nieodwracalną utratę cennych zasobów środowiska. Dzieci obejrzały też prezentację edukacyjną pt.: ,, Czym płacisz za palenie!” Rozmawialiśmy o paleniu papierosów w ogóle – nawiązując do realizowanego w naszym przedszkolu programu: ,, Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci wypowiadały się na ten temat czerpiąc z własnych doświadczeń, były wręcz oburzone na rodziców, dziadków palących – szczególnie po prezentacji, dowiadując się jakie skutki zdrowotne i nie tylko ponoszą palący. Zapoznały się ze znaczkami: ,, ZAKAZ PALENIA” i same tworzyły własne. Dzieci śpiewały i tańczyły przy piosence: ,, Zielony Dinek”.  Korzystając z materiałów edukacyjnych – plakatów oraz dodając od siebie ,,trochę” wiadomości stworzyłam i udostępniłam gazetkę dla dzieci i dorosłych.
Zajęcia odbyły się 31 maja w Publicznym Przedszkolu ,, Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie, obejmowały 40 osób.

Grażyna Majewska