AKADEMIA 11 LISTOPADA

My, jako Polacy powinniśmy pamiętać o naszych korzeniach i o naszej historii…

Uroczysty apel, który odbył się z 10 listopada w naszym przedszkolu był hołdem złożonym wszystkim, którzy oddali  życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie. Dzieci z grupy „0” przygotowały część artystyczną, która rozpoczęła się od wspólnego uroczystego odśpiewania Hymnu Państwowego przez całą społeczność przedszkolną. Następnie dzieci recytowały wiersze. W utworach wierszowanych zostały przybliżone nam te wydarzenia, kiedy Polacy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Na zakończenie wykonały krótki układ taneczny do melodii „Noce i dnie”. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor.

Teresa Kicińska