Muzyczna przygoda przedszkolaka

Muzyczna przygoda przedszkolaka. Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss

Innowacja pedagogiczna „Muzyczna przygoda przedszkolaka. Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss” jest realizowana w roku szkolnym 2020/2021 w grupie dzieci 3-letnich. Program innowacji jest realizowany raz w tygodniu na zajęciach ruchowo- rytmicznych oraz zajęciach umuzykalniających w wymiarze 15-20min. Metoda Aktywnego Słuchania ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej i uwrażliwienie na nią.

Autorka tej metody – Batia Strauss do utworów muzyki poważnej i ludowej opracowała formę prezentacji, która łączy: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy, a także różnych metod plastycznych. Dzieci aktywnie słuchają, co oznacza, że do słuchanego utworu wykonują proste ruchy, gesty, pląsy proponowane przez nauczyciela lub grają na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia dają dzieciom wiele radości oraz mają wpływ na rozwój umiejętności muzycznych naszych przedszkolaków.