Religia

„Kochani przez Boga” – program religii

Cel  ogólny – znajomość i uczenie się podstawowych elementów religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia.

Cele  szczegółowe:

 • Przedstawienie Pana Boga jako kogoś, kto nas zna i kocha.
 • Dziecko wie, że Maryja jest Matką wszystkich uczniów Pana Jezusa, czyli naszą Matką
 • Ukazanie modlitwy różańcowej jako sposobu poznawania Pana Jezusa.
 • Zapoznanie dzieci z historią treści i znaczeniem modlitwy pańskiej.
 • Zapoznanie dzieci z osobą Anioła Stróża i budzenie ufności do Niego.
 • Zapoznanie dziecka z historią Bożego Narodzenia i Jego przesłaniem.
 • Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
 • Ukazanie niedzieli nie tylko jako dnia odpoczynku, ale przede wszystkim jako szczególnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.
 • Ukazanie dziecku roli księdza: uczenie ufności i życzliwości wobec Kapłanów.
 • Dziecko rozumie Wielki Post jako czas zmiany się na lepsze z pomocą Pana Jezusa.
 • Z radością witamy Pana Jezusa z Jerozolimy (Niedziela Palmowa).
 • Opowiadanie biblijnego wydarzenia zmartwychwstania Pana Jezusa.

Środki dydaktyczne – Pismo Święte, ilustracja Pana Jezusa wśród dzieci, obrazki Anioła Stróża,  obraz Maryi, plakaty itp.
Metody – rozmowa, opowiadanie, pokaz, lektura Pisma Świętego, śpiew, praca plastyczna, itp.

Program religii jest dostosowany do każdej grupy wiekowej.

Prowadzący – Marta Stawińska
Grupa I, II, III, IV