Program własny – Pani Karolina Zaród, Pani Sylwia Krzesińska „Świat poznajemy eksperymentujemy”

Celem programu autorskiego jest rozbudzanie zainteresowań zjawiskami występującymi w przyrodzie. Dzieci poprzez zabawy badawcze będą zdobywać nową wiedzę, rozwijać kreatywność oraz wnioskowanie w oparciu o wykonywane eksperymenty. Podczas prowadzenia obserwacji dzieci poznają zależności przyczynowo – skutkowe między zjawiskami, a także będą czerpać dużo radości z samodzielnego wykonywania eksperymentów.