Dotknij, poczuj, zobacz

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ”. Wykonując eksperymenty i doświadczenia  dzieci rozwijają naturalną potrzebę poznawania świata oraz kształtowania sprawności motorycznej. Poznają nowe pojęcia i szybciej je zapamiętują. Łączą przyczynę ze skutkiem,  rozbudzają wyobraźnię, wzrasta ich chęć do dalszej pracy. Zaproponowane aktywności mają służyć rozwojowi motoryki małej oraz stymulować różne zmysły.