„Czyste powietrze wokół nas” program edukacyjny dla przedszkolaków

Założenia programu:

  • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
  • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
  • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
  • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.